Skip to content

Fases van rouw?

Je hoort vaak de term ‘fases van rouw.’ Wat zijn die fases en in welke fase zit jij dan wel? Bestaan die fases van rouw inderdaad? Als je net iemand verloren hebt, dan breken er voor veel mensen heel drukke weken aan. Er moet van alles geregeld worden. In de eerste week is dat natuurlijk de uitvaart. Dat is emotioneel gezien een uiterst intensieve periode, soms zelfs bijna een soort rollercoaster.

In de weken die volgen, zijn veel mensen druk omdat er allerlei praktische zaken geregeld moeten worden, zoals bijvoorbeeld het opzeggen van abonnementen, verzekeringen en clubs. Ook kan het zijn dat je qua financiën of woning besluiten moet nemen en wat betreft de spullen van je dierbare. Naast dit alles hebben mensen in de eerste weken vaak veel aanloop van familie en vrienden en kennissen.

Na drie maanden

Het is heel goed mogelijk dat al die drukte je verdriet voor een deel weggedrukt heeft of overstemd. Het gevolg is dan dat pas na een maand of drie de rouw echt bij je binnenkomt. De pijn van het gemis, het verdriet en de verwarring van de vele gevoelens voel je plotseling in alle hevigheid. Dan is het bovendien goed mogelijk dat je het gevoel krijgt behoorlijk alleen te staan in je rouw.

Rouw in fases?

De vraag die dan meestal levensgroot bij je bovenkomt is: Wat moet ik beginnen? Je weet niet hoe je verder moet. Je weet niet eens wat rouw is en of je rouwt. Als je op internet naar het begrip ‘rouw’ zoekt, dan kom je nog vaak die uitdrukking ‘de fases van rouw’ tegen. Vele mensen denken nog steeds dat je als rouwende vier of vijf fases doorloopt. Dat gaat terug naar de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw toen Elisabeth Kübler-Ross de theorie had ontwikkeld van de fases die elke rouwende zou doorlopen. Eerst zou er de fase van ontkenning zijn, dan die van protest, daarna de fase van onderhandelen en vechten. Vervolgens zou de fase van verdriet en depressie aanbreken en tot slot zou er de aanvaarding zijn. Deze theorie wordt in onze tijd als achterhaald beschouwd.

Wat is rouw?

Rouw kent geen vaste fases die achtereenvolgens doorlopen worden en die een bepaalde duur hebben. Ook valt er niet aan te geven hoe lang de periode van rouw duurt. En je kunt ook niet in zijn algemeenheid stellen dat de gevoelens van rouw met elk jaar dat verstrijkt minder worden.

Met andere woorden voor rouw bestaat geen vast recept dat wanneer je het braaf volgt, heling oplevert. Er is geen vast traject dat iedereen die een dierbare verloor kan doorlopen. Er is ook niet zoiets als ‘normale’ rouw. Rouw is heel persoonlijk. Hoe jouw rouw er uitziet is afhankelijk van vele omstandigheden, onder andere van wie jij bent en van wie jouw dierbare is. Maar er zijn veel meer bepalende factoren.

Hoe ga je met rouw om?

Er bestaat niet alleen geen vaste route voor alle rouwenden, er bestaat ook geen duidelijke weg van A naar B voor de individuele rouwende. Rouw is veel meer een chaotisch proces waarvan je geen routebeschrijving hebt en waarvan je zelfs de eindbestemming niet kent. Dat betekent dat je soms van hot naar her gaat, op andere momenten in cirkeltjes rijdt, en regelmatig twee keer dezelfde route neemt enz. Concreet geformuleerd, de ene dag (of het ene moment) voel je vooral ongeloof, de dag erna domineert de boosheid en weer een dag later de dankbaarheid. Nog weer later kun je nogmaals die boosheid voelen etc.

Wel kan gesteld worden dat rouw een aantal elementen bevat die door veel mensen als hetzelfde worden ervaren. Zo kennen veel mensen bijvoorbeeld een periode waarin ze eigenlijk niet kunnen geloven dat de dierbare er niet meer in het hier en nu is. Veel mensen voelen ook bijvoorbeeld boosheid. Dat kan zijn naar de dierbare die hen in de steek liet, op het lot, op een familielid etc. Het is ook goed mogelijk dat je op de vlucht slaat voor je verdriet. Dat kan op talloze manieren. Alle drie voorbeelden zijn in wezen vormen van ontkennen van wat er gebeurd is- een van de elementen van rouw

Geen goed of fout

Waar het om gaat is dat je je realiseert dat er bij rouw geen goed of fout bestaat. Iedereen rouwt op zijn of haar manier. Elke manier is o.k., zolang het voor jouzelf maar ‘werkt.’ Het is belangrijk dat je daarbij weet dat binnen een en hetzelfde gezin of binnen een familie de manieren waarop gerouwd wordt heel verschillend kunnen zijn. Dat vraagt om veel wederzijds begrip.

Soms lopen mensen vast in hun rouw. Dan is het goed om hulp te zoeken, in de vorm die bij jou past. Je kunt naar je huisarts gaan, boeken lezen, op internet te rade gaan etc.

Als je graag meer informatie, uitleg of tips wilt hebben, kijk dan eens naar de PREVIEW op deze site.

Back To Top