Skip to content

Symptomen van rouw

Hoe weet je of je in rouw bent? Hoe herken je rouw?  ‘De’ symptomen van rouw bestaan niet: er zijn vele symptomen van rouw en iedereen heeft te kampen met andere, dat wil zeggen met een aantal daarvan. Hoe rouw zich bij jou uit en welke van de symptomen van rouw jij hebt, dat hangt af van wie jij bent maar ook van de relatie die je had met degene die jij moet missen.

Het kan gaan om lichamelijk symptomen van rouw, maar ook om geestelijke. Er zijn ook symptomen van rouw die tot uitdrukking kunnen komen in je dagelijkse manier van doen. Hieronder vind je een opsomming van de belangrijkste.

Lichamelijke symptomen van rouw

Vermoeidheid; veel mensen zijn ‘s morgens bij het opstaan al moe
Pijn; het is voor iedereen verschillend waar de pijn wordt gevoeld: zij zet zich vast op jouw zwakke plek. Het kan bijvoorbeeld gaan om hoofdpijn, maagpijn, keelpijn enz.
Slecht slapen; dat kan zijn omdat je worstelt met al je gevoelens en vragen en daar steeds aan moet denken.
Slecht geheugen: het kan bijvoorbeeld gaan om afspraken die je vergeet, om niet meer weten of je iets wel of niet hebt gedaan, om bij de supermarkt dingen vergeten te kopen.
Minder concentratievermogen: het kost je bijvoorbeeld veel moeite om langere teksten te lezen, of om formulieren goed in te invullen.
Obstipatie of juist diarree
Duizelig zijn of licht in het hoofd

Geestelijke symptomen van rouw

Sterke gevoelens: je worstel elke dag vele malen en gedurende langere tijd met gevoelens zoals bijvoorbeeld boosheid, ongeloof, spijt, schuld, angst, eenzaamheid enz.
Vele vragen; je blijft denken over de vragen die je hebt. Dat kunnen vragen zijn zoals: Waarom moest mijn dierbare ziek worden en sterven? Waarom heb je me in de steek gelaten? Hoe moet ik nou verder zonder jou?
Piekeren en tobben
Gebrek aan daadkracht; dingen die je voorheen even snel tussendoor deed, kosten je nu veel moeite.
Niet meekrijgen van en niet geïnteresseerd zijn in wat er zich in je omgeving of de wereld afspeelt. Voor je gevoel is niets nog belangrijk.

Veel voorkomende symptomen van rouw zoals die in je gedrag tot uitdrukking kunnen komen

Je opsluiten in je huis: je wilt alleen zijn en niemand zien.
Je continu willen omgeven met mensen: je zorgt steeds weer dat je bezoek hebt of op bezoek kunt gaan (dat leidt af van je pijn).
Je storten op je werk: je gaat heel hard aan het werk om je verdriet niet te hoeven voelen.
Veel eten, veel alcohol drinken of veel seks hebben: je eet of drinkt veel meer dan je voorheen deed of je hebt veel meer (wisselend) seksueel contact.
Veel en langdurig medicatie gebruiken: het kan gaan om slaap- of kalmeringsmiddelen. Natuurlijk is dat soms nodig. Belangrijk: gebruik ze altijd in overleg met je huisarts!
Snel geïrriteerd zijn: je brengt het niet op om vriendelijk te zijn naar anderen en bent snel aangebrand en kortaf.

Neem je symptomen van rouw serieus

Neem de symptomen van rouw die je ervaart altijd serieus. Bij ernstige lichamelijk klachten, ga dan naar je huisarts. Ook geestelijke symptomen van rouw vragen om aandacht: stop je gevoelens niet weg. Als je het alleen niet redt – wat heel begrijpelijk is – zoek dan hulp bij bijvoorbeeld je huisarts. Je kunt ook een van de workshop-serie’s op deze website volgen. Wat betreft de symptomen van rouw die je dagelijkse leven betreffen, wees voorzichtig: het kunnen valkuilen zijn.

Back To Top