Skip to content

Algemeen

‘Rouwverwerkingonline’ en Lory Wagenaar (KvK 83065032), hierna te noemen ‘Rouwverwerkingonline’, verleent hierbij toegang tot de website www.rouwverwerkingonline.nl alwaar ‘Rouwverwerkingonline’ teksten, video- en beeldmateriaal en andere zaken publiceert die door ‘Rouwverwerkingonline’ en derden zijn ontwikkeld en aangeleverd. ‘Rouwverwerkingonline’ behoudt zich het recht voor om op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan bezoekers mededeling te hoeven doen. Alle prijzen op deze website zijn inclusief BTW.

Beperkte aansprakelijkheid

De informatie op deze website is met de grootste zorg samengesteld. Desondanks aanvaard ik geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en/of volledigheid van gegevens zoals weergegeven op deze website. Bronnen worden altijd vermeld. Bij hoge uitzondering kan het voorkomen dat ‘Rouwverwerkingonline’ zich niet bewust is van een bron. Deze zal bij gevolg niet vermeld staan.

Alle informatie en in het bijzonder alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen enkele aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten of garanties worden ontleend. De resultaten van de diensten van ‘Rouwverwerkingonline’ zullen van persoon tot persoon verschillen. In het algemeen kan gesteld worden dat het resultaat van een ‘cursus’ (omschrijving zie Algemene Voorwaarden) afhankelijk is van de hoeveelheid tijd en energie die je er in investeert.

Auteursrechten

Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ‘Rouwverwerkingonline’ en Lory Wagenaar informatie en/ of tekst van deze website te kopiëren, te verspreiden, te publiceren en/of te wijzigen. Alle rechten van intellectueel eigendom betreffende deze materialen liggen bij ‘Rouwverwerkingonline’ en Lory Wagenaar. Zie verder Algemene Voorwaarden, Artikel 10

Back To Top